sobota, 15 júna, 2024
DomovAktuálneDiagnóza - Osteoporóza

Diagnóza – Osteoporóza

Osteoporóza je laicky povedané riedka kosť. Ale aj ochorenie, ktoré vzniká následkom ubúdania kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kostí. To vedie k oslabeniu pevnosti kosti a teda zvýšenej lámavosti. O osteoporóze hovoríme najmä kvôli tomu, aby sme ju zdiagnostikovali kvôli zlomeninám.

Pri osteoporóze sú kosti slabé a krehké a už pri minimálnom páde alebo nesprávnom pohybe sa môžu zlomiť. Osteoporóza nemá príznaky, ktoré by nás upozornili na toto ochorenie.

Preto sa aj nazýva tichou epidémiou. V jej prvých fázach pacient nevie o tom, že trpí na toto ochorenie a teda, že má zvýšenú náchylnosť na zlomeniny. Často sa osteoporóza diagnostikuje až pri prvej zlomenine.

Osteoporóza - prečítajte si všetko, čo o tomto ochorení potrebujete vedieť.
Osteoporóza – prečítajte si všetko, čo o tomto ochorení potrebujete vedieť.

A tá už môže zmeniť kvalitu života. Spôsobuje bolesť, stratu nezávislosti a rôzne zdravotné postihnutia. Osteoporóza sa týka najmä starších ľudí. Je veľmi dôležité jej predchádzať.

Ako sa osteoporóza rozvíja?

U každého človeka sa od narodenia kosti vyvíjajú a rastú. Okolo 20. roku života dosiahne kostná hmota svoje vrcholové štádium. Kosti sú vtedy najhustejšie a je teda najmenej pravdepodobné, že sa zlomia.

Ako sa osteoporóza lieči?
Ako sa osteoporóza lieči?

Kosť sa počas života neustále obnovuje a nová kosť nahrádza starú. To pomáha udržiavať našu kostru pevnú. Pri osteoporóze sa začne odbúravanie kosti rýchlejšie a nestihne sa pritom nabudovať nová kosť, až postupne redne a vznikajú zlomeniny.

Najčastejšie zlomeniny s osteoporózy zasahujú bedrový kĺb, stavce a zápästie.

Rizikové faktory pre vznik osteoporózy, ktoré nemôžeme ovplyvniť

Prvým faktorom je vek. Čím sme starší, tým je vyššia pravdepodobnosť, že budeme mať osteoporózu. Približne 75 percent osteoporotických zlomenín sa vyskytuje u ľudí vo veku 65 rokov a viac.

Osteoporóza je častejšia u žien, ako u mužov a to v pomere 80:20 percent.

Neovplyvniteľným rizikovým faktorom jej vzniku je genetika. Niektoré štúdie uvádzajú, že ak mal rodič zlomeninu z osteoporózy, bude ju mať aj dieťa, čo však môže a nemusí byť pravda. Veľkým rizikovým faktorom je predchádzajúca zlomenina (zlomenina v anamnéze).

Patríte do ohrozenej skupiny osteoporózy?
Patríte do ohrozenej skupiny osteoporózy?

Kedy by žena určite mala spozornieť? V období postmenopauzy. Vtedy už vaječníky neprodukujú dostatok estrogénu, ktorý má ochranný účinok na kosti. Jeho nedostatok spôsobuje, že kosti ženy strácajú kostnú hmotu rýchlejšie.

Rizikové je aj dlhodobé užívanie liekov s vedľajšími účinkami, ktoré súvisia s osteoporózou alebo zvýšeným rizikom zlomenín.

Osteoporóza sa týka aj mužov.
Osteoporóza sa týka aj mužov.

Osteoporóza – ovplyvniteľné rizikové faktory

Na vznik osteoporózy nepriaznivo vplýva konzumácia alkoholu. Takmer všetci pacienti, ktorí majú chorú pečeň, trpia aj na osteoporózu a trápia sa so zlomeninami.

Fajčenie takmer zdvojnásobuje riziko zlomeniny bedrového kĺbu v porovnaní s rizikom nefajčiarov. Ovplyvniteľným rizikovým faktorom je aj predchádzanie častých pádov.

Ľudia, ktorí majú sklon padať, sú vystavení vyššiemu riziku zlomenín. Čo tiež môžeme ovplyvniť, je výživa. Strava bohatá na vápnik, bielkoviny, ovocie a zeleninu prospieva zdraviu kostí.

„Podvýživa“ je hlavným problémom u seniorov, ktorým zároveň hrozí aj väčšie riziko pádov a zlomenín. Poruchy ako anorexia alebo bulímia sú tiež nebezpečné pre zdravie kostí.

U mladých žien dochádza k nedostatku estrogénu (podobne ako v menopauze) a spolu s veľmi nízkym príjmom vápnika redne kostná hmota. Aj veľmi nízke a chudé ženy sú v potenciálnom ohrození. Tie s BMI pod 19 sú oveľa náchylnejšie na vznik osteoporózy.

Veľmi dôležitý pre zdravie kostí, je vitamín D. Jeho nízka hladina je bežná najmä u seniorov, ktorí nechodia na čerstvý vzduch. S tým súvisí aj nedostatok pohybu, čo spôsobuje úbytok kostí a svalov.

Osteoporóza - liečba, príznaky
Osteoporóza sa týka najmä starších ľudí.

Dospelí ľudia, ktorí sú neaktívni, majú väčšiu pravdepodobnosť zlomeniny bedrového kĺbu, ako tí, ktorí sú aktívnejší. Je tiež potrebné si dávať pozor na príjem vápnika v potrave.

S vekom klesá schopnosť tela vstrebávať vápnik, čo je jeden z dôvodov, prečo seniori vyžadujú vyššie množstvá.

Niekoľko faktov o osteoporóze

– Celosvetovo je každá tretia žena a každý piati muž starší ako 50 rokov postihnutí zlomeninou kostí v dôsledku osteoporózy.

– Je to vážny stav, ktorý sa ale dá liečiť.

– Zlomenina v staršom veku, ktorú možno diagnostikovať ako osteoporotickú, je možným signálom k tomu, že budú nasledovať ďalšie zlomeniny.

Všeobecný alebo odborný lekár by mal takéhoto pacienta poslať na vyšetrenie hustoty kostí. Aj samotný pacient môže o takéto vyšetrenie požiadať.

– Správnou životosprávou  a stravovaním sa dá osteoporóze predchádzať.

– Včasná diagnóza znamená, že liečba môže byť účinnejšia. V tejto súvislosti sa  odporúča neignorovať bolesti chrbtice.

– Ak ste si pri páde z nízkej výšky alebo po páde v stoji zlomili akúkoľvek kosť (napríklad zápästie), môže to byť signálom prítomnosti osteoporózy.


Osteoporóze sa dá predchádzať správnou životosprávou.
Osteoporóze sa dá predchádzať správnou životosprávou.

Následky osteoporózy

Pri ťažkej osteoporóze nemusí ísť už len o bolesť pri zlomenine. Pri mnohých zlomeninách stavca majú pacienti aj problémy s dýchaním, či zažívaním.

Zlomenina a s ňou spojené problémy so sebou prinášajú aj psychickú záťaž, ktorá môže prerásť až do depresie.

Najmä v staršom veku sa veľmi znižuje kvalita života.
Až 53 percent potrebuje pomoc dostať sa na miesto mimo pešej vzdialenosti.
62 percent nie je schopných vykonávať bežné domáce práce.
64 percent nedokáže ísť bez pomoci na toaletu. 
42 percent nedokáže bez pomoci nakupovať.

Najčastejšie zlomeniny z osteoporózy, sú zlomeniny stavcov. Ak sa u pacienta zdiagnostikuje zlomenina stavca, existuje veľké riziko, že do roka sa budú lámať aj ďalšie stavce. Ide o tzv. kaskádu zlomenín.

Každá štvrtá žena, ktorá utrpí zlomeninu chrbtice, utrpí ďalšiu zlomeninu do jedného roka.
Najčastejšie sú zlomeniny chrbtice a napriek tomu veľa ľudí bolesti chrbta ignoruje.

Najvážnejšia je zlomenina bedrového kĺbu a pri nej žiaľ 20 – 24 percent pacientov zomiera v prvom roku po zlomenine.

Niektoré práce poukazujú na to, že v neskoršom veku strávia pacienti viac dní v nemocnici po zlomenine, ako napríklad na cukrovku, srdcovo cievne ochorenie alebo rakovinu prsníka.

Dôležitá je prevencia osteoporózy a pádov v staršom veku. A tiež starostlivosť o svoje zdravie a svoje kosti. Ľudia by si tiež mali všímať svoju telesnú výšku a neidentifikovateľné bolesti v chrbte.

Pacienti by mali chodiť na pravidelné prehliadky u všeobecného lekára, aby sa včas zachytili rizikoví pacienti. K prevencii patrí aj včasné nasadenie medikamentov, najmä vitamínu D a kalcia, ak je to indikované.

Denzitometria

Je to najpresnejšia a široko používaná neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva rontgenové žiarenie na stanovenie minerálnej hustoty kostí (BMD).

Denzinometria meria kostnú hustotu v oblasti chrbtice a krčku stehennej kosti a na základe toho sa stanoví tzv. T – skóre (index toho, akú má pacient kosť v porovnaní s mladým zdravým jedincom).

Výsledky sa analyzujú spolu s laboratórnymi testami a anamnézou pacienta, na základe čoho sa osteoporóza potvrdí alebo vylúči.

Slovensko patrí medzi špičku v diagnostike a liečbe osteoporózy

Na Slovensku máme dostatok denzinometrických prístrojov a ich počet dokonca prevyšuje bežný priemer EÚ.

Máme tiež vysokú dostupnosť všetkých terapeutických modalít s adekvátnou spoluúčasťou úhrady zdravotnými poisťovňami. Disponujeme aj dostatočnou sieťou osteologických ambulancií – osteocentier, a napriek tomu je osteoporóza na Slovensku stále poddiagnistikovaná a podliečená.

Nelieči sa dostatok pacientov a rastie nám počet zlomenín a najmä tých najvážnejších v oblasti bedrového kĺbu.

Dôležitá je prevencia, včasné zachytenie rizikového pacienta, včasné nasadenie dlhodobej liečby. Princíp liečby osteoporózy spočíva v prevencií vzniku zlomenín, ktoré by mohli vzniknúť v staršom veku.

Otázky
Kedy by si mala dať žena prvýkrát skontrolovať stav svojich kostí?

Určite po menopauze, ale aj pri iných rizikových faktoroch, ako sú napríklad reumatické ochorenia alebo zápalové ochorenia čriev, prípadne pri užívaní liekov s vedľajšími účinkami vplývajúcimi na kosti.

Každá žena nad 65 rokov a muž nad 70 rokov má nárok na denzinometriu.

Ako súvisí postmenopauzálne obdobie s osteoporózou?

Súvisí to najmä s estrogénmi, ktorých hladina po menopauze klesá. Ich nízka hladina v krvi spustí kaskádu rôznych mechanizmov, následkom čoho dochádza k rýchlemu odbúravaniu kostí a nová sa nestihne nabudovať.

Osteoporóza nebolí, ale vieme identifikovať iné príznaky, ktoré s touto chorobou na prvý pohľad nemusia súvisieť?

Osteoporóza skutočne v prvom štádiu nebolí. Kým kosť redne, pacient nič necíti. Prvým príznakom je zlomenina. Môže ísť pritom aj o banálnu zlomeninu.

Keď ide o zlomeninu pri minimálnej traume, teda ak sa človek potkne a spadne, mal by ísť na vyšetrenie. Ďalším príznakom, ktorý nám môže napovedať, je bolesť pri zlomenine a najmä pri zlomenine stavca.

Môže mať žena osteoporózu aj pred menopauzou? Cíti to?

Osteoporóza nie je len postmenopauzálna, existujú aj tzv. sekundárne osteoporózy a tie sa vyskytujú u žien aj u mužov. Tu zohráva úlohu genetika, nízky index telesnej hmotnosti (BMI), a napríklad pri mentálnej anorexii môže vzniknúť ťažká forma osteoporózy.

Zápalové ochorenia, či už reumatické alebo zápalové ochorenia čriev tiež vo väčšine prípadov spôsobujú osteoporózu. A napríklad aj endokrinologické ochorenia vedú k osteoporóze a tiež užívanie rôznych liekov.

Na vyšetrenie kostí slúži denzinoterapia.
Na vyšetrenie kostí slúži denzinoterapia.

Ktoré lekárske vyšetrenia môžu chorobu diagnostikovať?

Presne kvantifikovať hustotu kostí môže denzinometria. Pacient musí byť komplexne vyšetrený. Okrem riedkych kostí existujú aj iné rizikové faktory, napríklad kvalita kostí, predchádzajúci pád alebo genetika.

Pacient teda prichádza do osteologickej ambulancie na komplexnú diagnostiku.

Dokáže v prvom kroku pomôcť aj všeobecný lekár?

Áno, je to lekár, ktorý najlepšie pozná svojho pacienta. Pozná jeho predchádzajúce anamnézy, rizikové faktory, lieky a podobne a dokáže teda vyhodnotiť, kedy je potrebné poslať pacienta na vyšetrenie do osteopolickej ambulancie.

Pokiaľ ide o osteologické ambulancie na Slovensku, osteoporózu lieči ortopéd, reumatológ alebo endokrinológ. To sú odborní lekári, ktorí sa zaoberajú osteoporózou.

Ako môže liečba prebiehať?

Každá liečba znamená prevenciu zlomeniny. Pacient užíva liečbu dlhodobo, často celoživotne. Nemusí to však znamenať, že užíva každý deň lieky. Sú to väčšinou obdobia. V jednom lieky užíva, potom prestane a po čase sa anamnéza prehodnocuje.

Ak už bola pacientovi diagnostikovaná osteoporóza, je potrebné dodržiavať odporúčania lekára, chodiť pravidelne na kontroly a dodržiavať liečbu. Len neprerušovaná a systematická liečba môže byť prevenciou zlomeniny.

Ak už príde k chirurgickému zásahu do zlomeniny, je dôležitá sekundárna prevencia, ktorá musí nasledovať po každej zlomenine z osteoporózy spolu s medikamentóznou liečbou, aby sa zabránilo ďalšej zlomenine.

Aké druhy liečby sa využívajú pri osteoporóze?


Osteoporóza je nepomer medzi kostným odbúravaním a kostnou formáciou, teda kosť sa odbúrava a postupne redne. Liečba a jej možnosti z toho vychádzajú. Tzv. antirezorpčné lieky zastavia odbúravanie kostnej hmoty.

Tzv. osteoformačné lieky pomáhajú nabudovať kostnú hmotu. Liečba osteoporózy môže byť peronálna, injekčná a tiež infúzna. Výber liečby závisí od celkového zdravia pacienta a porady s lekárom.

Ako často by mal po zistení osteoporózy pacient absolvovať odborné vyšetrenia?

Štandardne chodí na kontrolu raz za 6 alebo 12 mesiacov, podľa toho, ako sa dohodne s lekárom. Denzinometria u liečených pacientov sa robí raz ročne alebo raz za dva roky.

Dá sa osteoporóza vyliečiť?

Liečbou sa dá zastaviť odbúravanie kostnej hmoty, teda udržať kostnú hmotu takú, akú ju v danom štádiu pacient má a niektorá liečba dokáže aj nabudovať kostnú hmotu. Je teda veľmi dôležitá včasná a dlhodobá liečba.

Ak má pacient osteoporózu napríklad z postmenopauzy, musí byť liečba dlhodobá. V prípade, že vznikla napríklad z dôvodu iného ochorenia a táto príčina zanikla, liečbou sa dá osteoporóza vyliečiť.

Aké sú štádia ochorenia? Kedy je už zle?

Denzimetrometricky sa dajú určiť štádia, kedy je kosť normálna, či ide o osteopéniu alebo osteoporózu. Toto delenie však neznamená, že k zlomenine môže prísť len pri osteoporóze. Väčšina zlomenín vzniká už pri osteopénií.

Zle je vtedy, keď už kostná hmota nie je v norme. Tam už riziko zlomenín je oveľa vyššie.

Kedy je dobré začať s prevenciu a v čom spočíva?

Prevencia sa začína už v detskom veku, kedy sa deťom podáva vitamín D, aby sa kostná hmota dobre vybudovala. Dôležitá je aj konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov, kde je najviac kalcia najviac a dostatok pohybu.

V dospelosti a neskoršom veku prevencia spočíva v užívaní kalcia, vitamínu D, zdravom životnom štýle a dostatočnom pohybe.

A čo sekundárna prevencia?

Prevenciu poznáme jednak primárnu, ak pacient utrpel zlomeninu a dostal sa včas na vyšetrenie a vieme, že má osteoporózu a liečime ho.

Oveľa častejšie robíme sekundárnu prevenciu a to najmä u pacientov, ktorí prekonali zlomeninu a majú tzv. manifestačnú osteoporózu.

Má žena s osteoporózou nejaké obmedzenia počas liečby?

Tým, že ide o liečbu chronickú a dlhodobú je výhodou podanie lieku raz za týždeň alebo za mesiac. Pri injekčnej a infúznej liečbe je frekvencia podávania lieku ešte dlhšia.

Liečba je teda veľmi komfortná, je len dôležité, aby pacient na ňu pravidelne dochádzal.

Ako sa vyhnem úrazom a zlomeninám v domácnosti?

V domácom prostredí sa stávajú najčastejšie zlomeniny v bedrovom kĺbe. Týkajú sa najmä starších ľudí a je preto veľmi dôležité, aby mali kvalitné okuliare, kvalitnú obuv, na zemi by nemali byť koberce o ktoré sa môžu potknúť alebo šmyknúť.

Je teda dôležité, aby deti odstránili z bytu svojim rodičom všetky prekážky, na ktorých by sa mohli potknúť alebo šmyknúť. Keď budeme predchádzať pádom, tak kvalita života najmä v staršom veku bude oveľa lepšia.

MUDr. Soňa Tomková, PhD., Reumatologická a osteologická ambulancia – MUDr. Soňa Tomková , PhD.

Foto: http://www.canva.com

Andrea Hinková
Andrea Hinkováhttps://zdravienadoma.sk
Adresa redakcie: Andrea Hinková - Tarová Riečna 46/8 900 66 Vysoká pri Morave tel: + 421 905 401 997
Podobné články

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Sem zadajte svoje meno

- Advertisment -

Najčítanejšie články