sobota, 20 júla, 2024
DomovZdravieSpôsobuje MASLD hypertenziu alebo naopak? Vedci hľadajú odpovede

Spôsobuje MASLD hypertenziu alebo naopak? Vedci hľadajú odpovede

Tuková choroba pečene (MASLD) je v súčasnosti považovaná za multisystémové ochorenie. Má významnú spojitosť so zvýšeným rizikom širokého spektra nepečeňových komplikácií, vrátane kardiovaskulárnych ochorení (KVO).

Za jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov KVO je považovaná hypertenzia. Najnovšie zistenia naznačujú, že zvýšený krvný tlak by mohol predpovedať vznik MASLD.

Iné výskumy zase uvádzajú, že prítomnosť a závažnosť MASLD koreluje s výskytom hypertenzie. Tieto nové dôkazy pritom spoločne naznačujú existenciu možného obojsmerného vzťahu medzi vysokým krvným tlakom a MASLD.1

Za jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov KVO je považovaná hypertenzia. Najnovšie zistenia naznačujú, že zvýšený krvný tlak by mohol predpovedať vznik MASLD.

MASLD a kardiovaskulárne ochorenia

MASLD je najčastejším chronickým ochorením pečene v západných krajinách a postihuje približne 25% dospelej populácie.

Keďže sa často spája s ďalšími metabolickými komorbiditami, ako sú obezita, cukrovka druhého typu alebo dyslipidémia, je všeobecne považovaná za hepatálny prejav metabolického syndrómu.2

Okrem potenciálu spôsobovať ochorenia a úmrtia súvisiace s pečeňou, súvisí aj so subklinickými a klinickými kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO).

Čoraz viac dôkazov pritom naznačuje, že pacienti s týmto pečeňovým ochorením čelia značnému riziku vzniku hypertenzie, ischemickej choroby srdca, kardiomyopatie a srdcových arytmií. Tie vedú k zvýšenej kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti. 2

Okrem potenciálu spôsobovať ochorenia a úmrtia súvisiace s pečeňou, súvisí MASLD aj so subklinickými a klinickými kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO).

Priebeh MASLD

Prirodzený priebeh MASLD je variabilný. U väčšiny pacientov nedôjde k progresii od jednoduchej steatózy do fibrózy a konečného štádia ochorenia pečene.

Avšak pacienti s progresívnymi formami MASLD vrátane nealkoholovej steatohepatitídy (NASH) a/alebo pokročilej fibrózy, ako aj pacienti s MASLD so súbežným diabetom 1. typu čelia najvyššiemu riziku KVO. 2

I keď väčšina pacientov má miernu steatózu, približne 20 – 30% prípadov sa vyvinie do NASH s progresívnou fibrózou. A z nich zhruba 20% pokročí k cirhóze so zvýšeným rizikom hepatocelulárneho karcinómu.

Medzi rizikové faktory spojené s progresiou MASLD patria genetické zmeny, zvyšujúci sa vek, zápal, črevná dysbióza. A tiež metabolické abnormality, ako sú inzulínová rezistencia a hyperinzulinémia. 2

Celosvetová prevalencia NAFLD sa odhaduje na približne 30 %. Zatiaľ čo celosvetová prevalencia NASH sa pohybuje okolo 3 až 5 %.

V európskych krajinách NAFLD postihuje približne jedného z troch členov celkovej populácie. Prevalencia rastie smerom od južnej po severnú Európu. 2

Medzi rizikové faktory spojené s progresiou MASLD patria genetické zmeny, zvyšujúci sa vek, zápal, črevná dysbióza.

Kardiovaskulárne ochorenia sa nevyhýbajú ani štíhlym ľuďom s MASLD

Odborníci upozorňujú, že výskyt KVO medzi štíhlymi pacientmi s MASLD a ostatnými pacientmi s NAFLD je porovnateľný. Prevencia kardiovaskulárnych ochorení je teda potrebná v prípade oboch skupín.3

MASLD súvisí so zvýšeným rizikom výskytu prehypertenzie a hypertenzie

Najčastejším modifikovateľným rizikovým faktorom KVO je artériová hypertenzia. Podľa súčasných odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je približne 54 % všetkých mozgových príhod a 47 % všetkých prípadov ischemickej choroby srdca priamym dôsledkom vysokého krvného tlaku.

Okrem toho zvyšuje riziko vzniku a progresie srdcového zlyhávania, periférnej artériovej okluzívnej choroby a srdcových arytmií, najmä fibrilácie predsiení.2

Medzi pacientmi s MASLD sa prevalencia artériovej hypertenzie pohybuje od 40 do 70 %. Podľa najnovších výsledkov MASLD výrazne súvisí so zvýšeným rizikom výskytu prehypertenzie a hypertenzie.2

Medzi pacientmi s MASLD sa prevalencia artériovej hypertenzie pohybuje od 40 do 70 %.
Medzi pacientmi s MASLD sa prevalencia artériovej hypertenzie pohybuje od 40 do 70 %.

Rôzne štúdie – rôzne výsledky, vzťah tam však je

Výskumníci, ktorí sa zamerali na hľadanie súvislosti medzi hypertenziou a MASLD, analyzovali zverejnené štúdie.

Identifikovali pritom 26 publikovaných počas desiatich rokov, ktoré buď konštatovali, že hypertenzia môže nezávisle prispievať k rozvoju MASLD alebo že sa považuje za rizikový faktor hypertenzie.

Štrnásť štúdií preukázalo, že hypertenzia je rizikovým faktorom MASLD. Desať štúdií identifikovalo MASLD ako rizikový faktor hypertenzie a dve štúdie uvádzali obojsmerný vzťah.4

Všetky tieto nové zistenia naznačili potenciálnu vzájomnú príčinnú súvislosť medzi MASLD a hypertenziou.

A tiež existenciu komplexného a vzájomne prepojeného biologického základu, ktorý spája reguláciu krvného tlaku s metabolickými a histologickými podmienkami v pečeni.4  

Objasnenie vzťahu je dôležité aj pre liečbu a prevenciu

V súvislosti s obrovským počtom pacientov s MASLD a hypertenziou na celom svete je objasnenie ich vzťahu dôležité pre predikciu rizika, primárnu prevenciu a skúmanie terapeutických režimov týchto dvoch ochorení.1

Vzhľadom na úzku súvislosť medzi týmito dvoma ochoreniami by sa tiež mala podľa odborníkov venovať veľká pozornosť prekrývajúcim sa prístupom k ich liečbe.

V súčasnosti pritom oba základné prístupy zahŕňajú úpravu životného štýlu, vrátane zdravej vyváženej stravy, zníženia hmotnosti a pravidelnej fyzickej aktivity.5

V súvislosti s hypertenziou je dôležité aj pravidelné meranie krvného tlaku, ktorého optimálna hodnota je  120/80 mmHg. V prípade, že vám tlakomer ukáže vyššie hodnoty ako 140/90 mmHg, mali by ste ísť k lekárovi.

Okrem potenciálu spôsobovať ochorenia a úmrtia súvisiace s pečeňou, súvisí MASLD aj so subklinickými a klinickými kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO).

Pečeni pomôžu aj fosfolipidy

Pečeni postihnutej NAFLD pritom môžeme pomôcť fosfolipidmi. Siahnite po voľnopredajnom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele.

Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a prispievajú tak k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek.

Tým celkovo zlepšujú metabolické a detoxikačné procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.

Nealkoholové stukovatenie pečene. Pomôžu aj fosfolipidy.
Nealkoholové stukovatenie pečene. Pomôžu aj fosfolipidy.

Foto: http://www.canva.com

Zdroje:

1. Bidirectional Association between Hypertension and NAFLD: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies

https://www.hindawi.com/journals/ije/2022/8463640

2. https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01709-7

3. https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12876-023-02848-7

4. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21655979.2021.1933302

5. https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13419

Andrea Hinková
Andrea Hinkováhttps://zdravienadoma.sk
Adresa redakcie: Andrea Hinková - Tarová Riečna 46/8 900 66 Vysoká pri Morave tel: + 421 905 401 997
Podobné články

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Sem zadajte svoje meno

- Advertisment -

Najčítanejšie články