nedeľa, 16 júna, 2024
DomovAktuálneChoroby, ktoré nám hovorí naša duša

Choroby, ktoré nám hovorí naša duša

Naše telo a duša sa s nami snaží komunikovať aj prostredníctvom chorôb. My často nechápeme, prečo sa nám na vedomej úrovni dejú niektoré veci a prečo k nám prichádzajú určité choroby. Hovorí sa, že telo je múdre a dokáže sa zregenerovať aj uzdraviť samo. Toto tvrdenie fungovalo v čase, keď sme nepoznali fast foodové jedlá a vysoko spracované potraviny. A namiesto za počítačom sme trávili čas športovaním a v prírode. Tak sme aj lepšie mohli počuť našu dušu. Aké sú duchovné príčiny chorôb?

Tu je zoznam najčastejších ochorení a príčiny, prečo k nám prišli. Jedna vec je riešiť ich medikamentózne na vedomej úrovni. Dôležitá je však aj ich duchovná rovina.

Podľa antropológa a šamana Hanka Wesselmana nestačí potláčať následky chorôb liekmi. Aby došlo k skutočnému uzdraveniu, je potrebné riešiť príčiny choroby.

Naše telo a duša sa s nami snaží komunikovať aj prostredníctvom chorôb.

Duchovné príčiny chorôb– A

Afty (vriedky v ústach): Nevyslovené jedovaté slová a obviňovanie.

Akné: Odmietanie seba samého a odpor voči sebe. Problémy s nadväzovaním vzťahov, telesný konflikt, duchovné znečistenie.

Alergia: Prehnaná precitlivenosť, agresivita, obrana, potlačená chuť k útoku, strach zo života.

Alkoholizmus: Pocit viny a neschopnosti, preťaženia, zavrhovanie i hľadanie seba samého. Chýbajúca pripravenosť postaviť sa životným situáciám.

Alzheimerova choroba: Túžba opustiť túto planétu a neschopnosť prijímať život aký je.

Anémia: Slabosť svojho ja, nerozhodné a polovičaté postoje, smútok, zúrivosť a strach zo života, pocit, že nemám žiadnu hodnotu.

Anorexia: Chcieť byť oslobodený od všetkého zlého, nízkeho, telesného. Vysoké ideály, odmietanie vzťahov a väzieb.

Angína: Strach a potláčané emócie a tvorivosť.

Ateroskleróza: Vzdor, napätie, zaťatá úzkoprsosť, odmietanie dobra.

Artritída: Chýbajúca pohyblivosť, stuhnutosť, tvrdohlavosť, chýbajúca vrúcnosť, úzke normy a ohraničenia.

Artróza: Duchovno-duševná deformácia, deformácia vlastnej osobnosti, chybný postoj, ťažkopádnosť.

Astma: Potláčanie vlastných emócií, neschopnosť dýchať sám za seba, potláčaný plač a pocit previnenia za to, čo sa odohráva v mojom blízkom okolí.

Naše telo a duša sa s nami snaží komunikovať aj prostredníctvom chorôb

Duchovné príčiny chorôb – B

Bezvedomie, mdloby: Chcieť sa vyhnúť situácii, preťaženie, útek do stavu bezmocnosti.

Bolesť:  Túžba po láske a bezpečí. Toto je tiež výzva, aby ste si všimli posolstvo tela.

Bradavica: Vyjadrenie nenávisti, presvedčenie, že som škaredý.

Bradavica na chodidle: Zloba ako podstata chápania života, rastúce obavy z budúcnosti.

Bronchitída: Rozjatrené rodinné prostredie, hádky a krik alebo dusivé ticho.

Naše telo a duša sa s nami snaží komunikovať aj prostredníctvom chorôb

Duchovné príčiny chorôb -C, D

Cestovná horúčka: Podvedomá vôľa chcieť všetko kontrolovať, pocit rozdania sa, neschopnosti z niečoho vyviaznuť.

Celulitída: Lipnutie na neúspechoch z minulosti, neschopnosť vyrovnať sa s krivdami z útleho detstva a ťažkosti pri pohybe vpred, strach vybrať si vlastný smer.

Cukrovka: Sklamanie. Sústavná potreba ovládať iných. Neschopnosť milovať (sa).

Cysty: Spomienky na minulé bolestivé zážitky, neschopnosť odpustiť staré krivdy, falošný/ nesprávny rast.

Depresia: Potlačené ma dostáva pod tlak. Nie som sám sebou, nepripúšťam si pocity, skutočne nežijem.

Detské choroby: Proces vyrovnávania sa so svetom, krok k zrelosti, vyrovnávanie sa s danou situáciou.

Dna, ochorenie kĺbov: Osobnosť sa stala neflexibilnou. Potreba dominovať, byť nadradený, netrpezlivosť a hnev.

Duševná choroba: Útek od rodiny, únik pred skutočnosťou, uzavretie sa do seba, násilné odtrhnutie sa od života.

Dutiny: Alergia na konkrétnu osobu, na niekoho blízkeho.

Dýchacie problémy: Strach alebo odmietanie naplno prijímať život. Pocit, že nemám právo zaberať priestor či dokonca vôbec existovať.

Dýchavičnosť : Strach a nedôvera v beh života, ustrnutie v detstve.

Ďalekozrakosť  Zadržiavaná zlosť a hnev. Sklony stále si niečo nevšímať.

Naše telo a duša sa s nami snaží komunikovať aj prostredníctvom chorôb

Duchovné príčiny chorôb – E,F,G

Ekzém: Vnútorné protiklady, „psychická vyrážka“.

Epilepsia: Pocit prenasledovania, zavrhovanie života a obrovský vnútorný boj, násilie proti sebe.

Frigidita: Priveľa kontroly a sebaovládania. Odmietanie a nevôľa podľahnúť. Strach, neprijímanie sexuálnej rozkoše a presvedčenie, že sex je niečo zlé.

Gastritída: Dlhotrvajúca neistota a pocit, že zlý osud ma neminie.

Naše telo a duša sa s nami snaží komunikovať aj prostredníctvom chorôb

Duchovné príčiny chorôb – H

Hemoroidy: Strach z termínov, zloba z minulosti, strach zbaviť sa bremena z minulosti.

Herpes, pásový opar: Volanie o pomoc, hľadanie kontaktu. Strach a nedôvera. Myšlienkový a pocitový začarovaný kruh.

Hluchota: Odmietanie, tvrdohlavosť, izolácia, čo nechceme počuť.

Hnačka:  Strach a odmietanie, útek pred niekým alebo niečím. Neschopnosť, alebo nevôľa sa s niečím vyrovnať, chýbajúca flexibilita.

Hnisavá angína:  Silné presvedčenie, že nemôžem požiadať o to, čo potrebujem.

Horúčka: Zadržiavaná zloba, rozhorčenie.

Duchovné príčiny chorôb – CH

Chrápanie:  Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov.

Chrbtica: Predstavuje životnú oporu.

Chrbtica krčná:  Odmietanie vidieť druhú stranu problému, tvrdošijnosť a nepružnosť.

Chrbtica zakrivená: Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach, nedôvera v život, nedostatok mravnej čistoty.

Chrípka: Reakcia na všeobecnú negativitu a na negatívne presvedčenia, strach.

Chronické choroby: Odmietanie zmien, strach z budúcnosti, pocit neistoty.

Duchovné príčiny chorôb – I

Impotencia: Sexuálny tlak, napätie, vina, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi, strach z matky. Pocit viny, neskúsenosť, nesprávne očakávania, neistota.

Infarkt:  Vypudenie každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod.

Infekcie: Akútne, podvedomé rozpory. Podráždenosť, hnev, rozladenosť.                         

Ischias:  Pokrytectvo, strach z peňazí a budúcnosti. Ale aj skutočné alebo len pocitové preťaženie, pocit menejcennosti, strach zo zodpovednosti, vnútorný tlak.

Naše telo a duša sa s nami snaží komunikovať aj prostredníctvom chorôb

Duchovné príčiny chorôb – K

Problémy v klimaktériu/menopauze : Strach, že ma už nikto nebude chcieť, obrovský strach zo starnutia, zavrhnutie seba a pocit, že nemám žiadnu hodnotu.

Kĺby: Predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť s akou prebiehajú.

Koktanie: Strach z nahromadených pocitov, zo zvieracieho, pudového a telesného. Túžba po kontrole.

Koleno: Predstavuje hrdosť, tvrdohlavé ego. Potrebujeme odpustiť, pochopiť, súcitiť a ľahšie sa prispôsobovať.

Kóma: Útek pred niekým alebo niečím.

Kosti, lámavosť: V niečom som sa utvrdil, chýbajúca elasticita, niečo staré sa zlomilo, nový začiatok. Kosti predstavujú štruktúru vesmíru.

Kožné problémy: Lipnutie na bezcenných predmetoch z minulosti, pocit ohrozenia.

Krivica: Citová podvýživa, nedostatok lásky a bezpečia.

Krvácanie: Unikanie radosti z tela, zloba.

Kŕče: Napätie, strach, lipnutie na niekom alebo na niečom, v brušnej dutine naznačujú strach a snahu zastaviť tok života.

Kŕčové žily: Zotrvávanie na určitom stanovisku, chýbajúca elasticita, pružnosť, vnútorné odmietanie danej situácie.

Krátkozrakosť:  Strach z vonkajšieho sveta, tlak, že človek musí dosiahnuť výkony, stres, chýbajúci rozhľad. Neschopnosť voľne vyjadriť strach a agresie.

Nízky krvný tlak: Človek sa vyhýba situáciám, chýbajúca konfrontácia s konfliktmi, nedostatočná dynamika, aktivita.

Vysoký krvný tlak: Prehnane vystupňovaná dynamika, ovládanie pocitov, ctižiadostivosť, chýbajúca flexibilita.

Krvný obeh, poruchy: Nedostatok energie a impulzov, odpor, obrana, alebo zúrivosť.

Duchovné príčiny chorôb – L, M

Leukémia:  Násilné ubíjanie inšpirácie, pocit, že nič nemá význam.

Lupienka:  Strach, že mi niekto ublíži, umŕtvovanie zmyslov a ega, odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city. Hľadanie blízkosti a náklonnosti, strach z toho, že budem zranený, ochranný pancier.

Lymfatické problémy: Varovanie, že myseľ sa potrebuje sústrediť na najzákladnejšie životné skutočnosti, na lásku a radosť.

Menštruačné ťažkosti: Odmietanie vlastnej ženskosti, previnilosť, presvedčenie, že genitálie sú hriešne alebo nečisté. Odmietania byť ženou, chýbajúca otvorenosť pre niečo nové, strach zo zodpovednosti. Požiadavka rozšíriť úzke sebavedomie.

Migréna:  Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, sexuálne obavy.

Močový mechúr: Úzkosť, lipnutie na starých myšlienkach a názoroch, strach zbaviť sa minulosti, hnev väčšinou na partnera.

Mozgová mŕtvica: Kapitulácia, odpor a pocit, že radšej umrieť, ako sa zmeniť, zavrhovanie života.

Mozgový nádor:  Nesprávne, naprogramované úsudky, tvrdohlavosť, odmietanie zmeniť staré psychické návyky.

Mŕtvica: Odumrela jedna oblasť života, emocionálna neschopnosť alebo nevôľa, slepota k činnosti, odmietanie.

Duchovné príčiny chorôb – N

Nádcha: Priveľa udalostí naraz, psychický chaos, drobné krivdy. Je to aj vnútorný očisťovací proces, človek má niečoho plné zuby.

Nádory: Neochota zabudnúť na staré krivdy, nechuť odpustiť, rastúci odpor.

Nadúvanie: Konfrontácia s nestráviteľným vnútorným tlakom pomocou odporu, nedostatočná tolerancia.

Nadváha: Vnútorná prázdnota, hlad po láske, túžba po nežnosti, zlý obraz o sebe samom.

Nechty, obhrýzanie:  Vnútorné napätia agresie, poukazovanie na pociťované alebo skutočné nespravodlivé zaobchádzanie, nevyriešené rozpory. Ich obhrýzanie znamená sklamanie, zožierajúce myšlienky, nenávisť k jednému z rodičov.

Nedoslýchavosť:  Nechcieť počuť. Verím, že nepočujem správne.

Neplodnosť : Chýbajúca pripravenosť vzdať sa svojej slobody, strach pred zodpovednosťou, rozum a cit nie sú v harmónii. Strach a odpor voči životu. Zotrvávanie na starom.

Nervozita: Úzkosť, svár, zhon, nedôvera v chod života. Strach, stres, obávanie sa následkov, zlá potrava, nedostatok vnútorného pokoja.

Nervové zrútenie:  Sebectvo, zablokovaná komunikácia.

Nespavosť:  Nedôvera v chod života, vina a strach. Vôľa chcieť všetko kontrolovať, nevhodné podmienky (posteľ, zvuky, teplota). Treba sa naučiť uvoľniť sa, odovzdať.

Nevoľnosť a vracanie: Odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku. Prianie, aby sa niečo nestalo. Obrana.

Nočné pomočovanie: Plač mechúrom, protest proti zlému zaobchádzaniu, preťaženie.

Nosné mandle: Rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané.

Duchovné príčiny chorôb – O,P

Obezita: Strach, potreba ochrany, útek pred citmi, neistota, zavrhovanie seba samého. Hľadanie sebarealizácie a naplnenia.

Obličky, zápal:  Kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa.

Obrna: Ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho.

Ochrnutie: Hlboko usadený strach, zablokovanie citov, vnútorný tlak, nepripúšťam si svoje ja. Hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor.

Páchnuci dych: Zloba a pomstychtivé myšlienky, skazené, zahnívajúce myslenie, špinavé ohováranie.

Páchnuci pot: Strach z ostatných, odpor voči sebe samému.

Pálenie záhy: Agresia, hnev, bojazlivosť, zvieravý strach.

Pankreas – zápal: Predstavuje sladkosť života.

Paradentóza: Hnev na vlastnú nerozhodnosť, od slov ďaleko k činom. Chýbajúca vnútorná pevnosť, citlivosť, neschopnosť sa prehrýzť, malá sebadôvera. Požiadavka tvrdo pracovať.

Parkinsonova choroba: Intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať.

Pečeň: Sídlo hnevu a primitívnych emócií. Neustále ťažkosti a nadávky, pocit, že ste zlí, ustavičnou kritikou iba klamete sami seba.

Plač: Slzy sú riekou života, tečú od radosti aj od žiaľu a strachu.

Platničky: Nerozhodnosť, pocit, že v živote nemám nijakú oporu.

Pľúca: Schopnosť prijímať život.

Pľuzgiere: Odpor, nedostatok citovej ochrany.

Pocit menejcennosti: Považujem sa za nehodného lásky, chýbajúca sebaláska, negatívny obraz seba samého, požiadavka spoznať, kto skutočne som.

Pohlavné choroby: Sexuálna vina, potreba trestu a presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých.

Pomliaždeniny: Drobné životné problémy, trestanie seba samého.

Pomočovanie sa u detí: Strach z rodiča, väčšinou otca.

Popáleniny:  Zloba, hnev, podráždenosť.

Potrat:  Strach z budúcnosti, nesprávna voľba času.

Predčasný pôrod:  Podvedomé a potlačené odmietanie, strach pred zmenou.

Predmenštruačný syndróm: Podliehanie zmäteným a zavadzajúcim názorom a vonkajším vplyvom, zavrhovanie ženskosti.

Problémy s prostatou: Psychické obavy oslabujúce potenciu, sexuálny tlak a vina, presvedčenie, že človek musí zostarnúť, kapitulácia.

Prsia, uzliny, cysty, nádory v prsiach: Prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste.

Prehnaná poriadkumilovnosť:  Vnútorná neistota, hľadanie opory, želať si uznanie, neusporiadaný vnútorný svet, chýbajúca rovnováha.

Posadnutosť umývaním sa:  Pocit skutočnej, alebo vymyslenej viny, želanie očistiť sa, zlé svedomie, nutkanie niečo dobre urobiť.

Pruh: Už som viac nezniesol tlak a záťaž. Niečo sa vo mne zlomilo. Sklon k trestaniu sa.

Naše telo a duša sa s nami snaží komunikovať aj prostredníctvom chorôb

Duchovné príčiny chorôb

Nehody: Neschopnosť hovoriť za seba. Vzbura proti autorite. Viera v násilie.

Závislosti: Utekanie pred sebou samým. Strach. Nevedomosť, ako milovať seba.

Rameno: Predstavuje kapacitu a schopnosť udržať skúsenosti života.

Tepny: Prenášajú radosť zo života.

Artritické prsty: Túžba trestať. Obviňovať. Pocit obete.

Artritída: Pocit nemilosti. Kritika, rozhorčenie. – Reumatoidná artritída: Pocit obete.

Nedostatok lásky. Chronická horkosť. Zášť. Hlboká kritika autority. Pocit veľmi zaťažený.

Rakovina: Hlboká bolesť. Dlhodobý odpor. Hlboké tajomstvo alebo smútok požierajúci seba samého. Prenášať nenávisť.

Zápcha: Neúplné uvoľnenie. Držanie sa odpadkov minulosti. Vina za minulosť. Niekedy lakomosť.

Kurie oká: Zatvrdnuté oblasti myslenia – tvrdohlavo sa držíte bolesti z minulosti.

Kašeľ: Túžba štekať na svet. “Počúvaj ma!”

Kŕče: Napätie. Strach. Chytiť, držať.

Crohnova choroba: strach. Starosť. Necítim sa dosť dobre.

Plač: Slzy sú riekou života, prelievajú sa v radosti, ale aj v smútku a strachu.

Duchovné príčiny chorôb – R

Rakovina  Duša ti hovorí, že niečo v tvojom živote je úplne inak akoby by malo byť – je to posledné varovanie zmeniť cestu. Veľká krivda, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvá alebo zármutok, ktorým sa človek dlhodobo vnútorne stravuje. Nenávisť a pocit, že nič nemá zmysel. Nezvládnutá osobná situácia, zredukovaná obranyschopnosť, bujnenie negatívnych pocitov.

Reuma  Agresívne impulzy vedú k napätiu svalov, zadržiavaná zlosť, hnev, agresie, horkosť, túžba po pomste.

Roztrúsená skleróza/Skleróza multiplex: Izolácia stvrdnutím, zaťatosť, neprístupnosť, neoblomnosť, nepružnosť a strach.

Trávenie, ťažkosti  Duševné prejedanie sa, neschopnosť, alebo neochota stráviť kritiku, zbaviť sa agresií.

Duchovné príčiny chorôb – S

Senilita  Návrat do bezpečia detstva, vyžadovanie starostlivosti a pozornosti, spôsob ovládania blížnych, únik.

Skolióza  Vláčenie bremien života, bezmocnosť a beznádej.

Slepota  Požiadavka posilniť vnútorný zrak, vidieť skutočnosť vnútornými očami.

Srdce, ťažkosti  Dlhotrvajúce citové problémy, málo radosti, zaťatosť v srdci, presvedčenie, že treba žiť v napätí a strese.

Srdcový infarkt  Kvôli vnútorným blokádam nemôže život prúdiť voľne a bez prekážok, zaťažovanie hlavy. Človek musí väčšmi počúvať svoje srdce a pocity.

Strach  Úzka osobnosť, nevyriešené úlohy života, chýbajúce sebavedomie.

Stres  Zbytočný pokus zvládnuť za rovnaký čas viac, perfekcionalizmus.

Svrbenie  Niečo ma omína. Túžby a želania, ktoré sú človeku proti vôli, nespokojnosť, výčitky svedomia, nutkanie odísť alebo utiecť.

Štítna žľaza, jej zvýšená činnosť  Mimoriadne sklamanie, že nie som schopný robiť to, čo chcem. Uspokojovanie druhých, nie seba.

Duchovné príčiny chorôb – T, U

Trombóza  Pocit osamelosti a strachu, pocit, že nemám žiadnu hodnotu, že nerobím dosť, že nikdy nevládzem. Nepohyblivé stanoviská.

Únava  Odpor, nuda, málo lásky k tomu, čo robím.

Úrazy  Stratil som pevnosť, pošmykol som sa, chýbajúca harmónia so sebou samým.

Uretritída, zápal močovodu  Hnev, zväčša na opačné pohlavie alebo partnera, obviňovanie druhých.

Uši, bolesti  Zloba, odmietanie počúvať, prílišný rozruch a zmätok, hádky rodičov.

Vredy  Nepríjemné myšlienky o krivdách, urážkach a pomste. 

Vyrážky  Prekypujúca, kvasiaca zloba. Porovnávam sa s druhými.

Vypadávanie vlasov  Trauma, chýbajúca životná sila, slabá výživa, zaťažená psychika.

Výtok, biely Presvedčenie, že ženy sú ovládané opačným pohlavím, zlosť na partnera.

Duchovné príčiny chorôb – Z

Zachrípnutie  Nemať slov, pocit bezmocnosti, vnútorné konflikty.

Zajakávanie  Neistota, nedostatok sebavyjadrenia, chybná predstava, nie je dovolené plakať.

Zápal hrubého čreva  Strach stáť si za vlastným názorom, chýbajúca schopnosť presadiť sa a prekonávať rozpory, pocit útlaku a prehry, silná potreba lásky a sympatie.

Zápal pečene  Odpor k zmene, strach, hnev, nenávisť.

Zápal pľúc  Zúfalstvo, únava zo života, citové rany, ktorým nie je dovolené, aby sa zahojili.

Zápal slepého čreva  Strach zo života, zablokovanie toku dobra.

Zápal spojiviek  Chýbajúca pripravenosť pozrieť sa na konflikt.

Zápcha  Odmietanie zbaviť sa starých myšlienok, uviaznutie v minulosti, niekedy aj lakomstvo.

Závrat  Slabá vnútorná rovnováha, pocit, že dostávam málo pozornosti.

Zuby  Predstavujú rozhodnutie. Problémy so zubami znamenajú dlhotrvajúcu nerozhodnosť, neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť príslušné rozhodnutia.

Zubný kaz  Chýbajúca pevnosť, tuhosť a podstata. Vyhýbam sa ťažkostiam, problémy potláčam, namiesto toho, aby som ich riešil.

Zvýšený cholesterol  Upchaté priechody radosti, strach prijímať radosť. 

Žihľavka  Zveličovanie problémov, utajovaný strach.

Žlčové kamene  Hnev, agresia, zatrpknutosť, skostnatené myšlienky, odsudzovanie druhých, pýcha.

Autorka: Andrea Hinková – Tarová, foto: http://www.canva.com

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

Andrea Hinková
Andrea Hinkováhttps://zdravienadoma.sk
Adresa redakcie: Andrea Hinková - Tarová Riečna 46/8 900 66 Vysoká pri Morave tel: + 421 905 401 997
Podobné články

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Sem zadajte svoje meno

- Advertisment -

Najčítanejšie články