Adresa redakcie

Andrea Tarová
Riečna 46/8
900 66 Vysoká pri Morave
0905 401 997