sobota, 20 júla, 2024
DomovAktuálneObezita patrí do rúk lekárov

Obezita patrí do rúk lekárov

Obezita je stav charakterizovaný nadmerným hromadením tuku v tele. Je to chronické ochorenie, ktoré môže mať závažné dôsledky pre zdravie. A to vrátane zvýšeného rizika vzniku srdcovo-cievnych chorôb, diabetes typu 2, hypertenzie, či niektorých typov rakoviny.

Obezita sa obvykle diagnostikuje pomocou indexu telesnej hmotnosti (BMI), čo je pomer hmotnosti k výške. Obezita sa definuje ako BMI rovné alebo vyššie ako 30.

Zvyšuje riziko zdravotných problémov

Najprv si povedzme rozdiel medzi nadváhou a obezitou. Nadváha predstavuje mierny nadbytok hmotnosti v porovnaní s ideálnou hmotnosťou podľa štandardov BMI.

Môže zvyšovať riziko niektorých zdravotných problémov, ale zvyčajne nie je spojená s tak závažnými rizikami, ako obezita.

Obezita je chronické, recidivujúce a progredujúce ochorenie s vysokou prevalenciou na celom svete.

Obezita narástla do pandemických rozmerov

Obezita je chronické, recidivujúce a progredujúce ochorenie s vysokou prevalenciou na celom svete.

Najnovšie údaje hovoria o 2 miliardách dospelých osôb s nadhmotnosťou/obezitou, o 800 miliónoch s obezitou a 250 miliónoch obéznych detí na celom svete.

Na Slovensku má nadhmotnosť 60 – 70 % populácie v produktívnom veku, obezitou trpí 25 %.

Obezitológovia hovoria o pandémii a zhodujú sa, že v manažmente obezity a jej komorbidít je nevyhnutný multidisciplinárny prístup.

Liečba obezity by mala byť tímovou prácou lekára prvého kontaktu, špecialistov, chirurgov, no zahŕňa aj nutričných terapeutov, trénerov, psychológov, farmaceutov a ďalších odborníkov.  

Liečba obezity by mala byť tímovou prácou lekára prvého kontaktu, špecialistov, chirurgov, no zahŕňa aj nutričných terapeutov, trénerov, psychológov, farmaceutov a ďalších odborníkov.  

Obezita nie je kozmetický problém. Patrí do rúk lekára

Obezitu verejnosť stále nedostatočne vníma ako chronické ochorenie a považuje ju za „kozmetický“ problém.

Aktivity odborných spoločností sa snažia tento pohľad na obezitu zmeniť. Upozorňujú na to, že obezita je komplexné, chronické ochorenie, ktoré podlieha silným biologickým princípom, sprevádzané stigmou a diskrimináciou, vážne ohrozuje zdravie už v nízkom veku, avšak je liečiteľné.

Téma obezity je stále výsostne aktuálna.

„Téma obezity je stále výsostne aktuálna. Hoci sa v posledných rokoch nahliadanie na obezitu u odbornej verejnosti zmenilo, široká verejnosť ju stále nepovažuje za chronické a život ohrozujúce ochorenie,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.

Podľa jej slov obezita nielen znižuje kvalitu života pacientov, ale aj výrazne zvyšuje kardiometabolické ochorenia, najmä riziko rozvoja diabetes mellitus 2. typu, niektorých nádorových ochorení a v neposlednom rade aj ochorení pečene.

Ako ovplyvňuje obezita pečeň?

Pacientov s obezitou okrem iných pridružených ochorení vážne ohrozujú aj ochorenia pečene.

Najčastejším z nich je nealkoholová steatóza pečene asociovaná s metabolickou dysfunkciou pečene (MASLD).

Vzniká kvôli nadmernej akumulácii tuku v pečeni, preto ju verejnosť pozná ako „stukovatenú“ pečeň.

Zahŕňa celý rad chorobných stavov; od izolovanej akumulácie lipidov (tukov) – steatóza až po aktívnu progresívnu zápalovú formu -steatohepatitída. Pretrvávanie zápalu vedie k zmnoženiu väziva v pečeni (fibróza), k jej „tvrdnutiu“ a k vzniku cirhózy.

Nezriedkavým dôsledkom býva zlyhanie pečene alebo rakovina pečene. „Z klinického hľadiska je dôležitou výzvou identifikovať pacientov s MASLD so zvýšeným rizikom vzniku cirhózy alebo rakoviny pečene a poskytnúť im potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Prevenciou rozvoja a liečbou (pre)obezity môžeme predchádzať rozvoju stukovatenia pečene“ hovorí hepatológ a člen výboru Slovenskej obezitologickej asociácie MUDr. Marek Rác, PhD.

Liečba obezity

1Účinná liečba obezity by mala riešiť zdravotnú aj spoločenskú záťaž tohto ochorenia. K obezite je potrebné pristupovať v rámci systému zdravotnej starostlivosti ako k akejkoľvek inej komplexnej chorobe, s empatiou a bez predsudkov.

Zdravotníci aj pacienti by mali vedieť, že liečba obezity je celoživotnou úlohou. Pred začatím liečby by si tiež mali stanoviť realistické ciele, pričom treba mať na pamäti, že aj mierny úbytok hmotnosti o 5 – 15 % výrazne znižuje zdravotné riziká súvisiace s obezitou.

Základom je úprava životného štýlu

Základná liečba obezity zahŕňa nízkokalorické nízkotučné diéty, zvýšenú fyzickú aktivitu a stratégie prispievajúce k úprave životného štýlu.

Lieky proti obezite uľahčujú chudnutie a prispievajú k ďalšiemu zmierneniu zdravotných rizík súvisiacich s obezitou.

Krátkodobý úbytok hmotnosti, do 6 mesiacov, sa zvyčajne dosiahne ľahko. Dlhodobé riadenie hmotnosti je však často spojené s nedodržiavaním, zlyhaniami a vysokou mierou vypadávania.

Pravidelná fyzická aktivita, kognitívna behaviorálna úprava životného štýlu a podávanie liekov proti obezite zlepšujú udržanie chudnutia. Bariatrická chirurgia je účinnou stratégiou liečby ťažko obéznych pacientov.

Bariatrická chirurgia vedie k podstatnému zlepšeniu komorbidít, ako aj k zníženiu celkovej mortality o 25 – 50 % počas dlhodobého sledovania.

Liečba obezity by mala byť individuálne prispôsobená

Vyžaduje sa individuálny prístup

Liečba obezity by mala byť individuálne prispôsobená a mali by sa brať do úvahy tieto faktory: pohlavie, stupeň obezity, individuálne zdravotné riziká, psychobehaviorálne a metabolické charakteristiky a výsledok predchádzajúcich pokusov o zníženie hmotnosti.

K lepšiemu výberu individuálnej terapie u konkrétneho obézneho pacienta by v budúcnosti mohlo prispieť aj vyhodnotenie hormonálnych a genetických determinantov chudnutia.

Na poskytovanie individuálne prispôsobenej liečby by sa mala vytvoriť viacúrovňová sieť vzájomne spolupracujúcich zariadení na manažment obezity.

Centrá excelentnosti v manažmente obezity reprezentované multidisciplinárnymi tímami by mali poskytovať komplexné programy na liečbu obezity odvodené z medicíny založenej na dôkazoch.

1.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18227496/

Foto: http://www.canva.com

Mohlo by vás zaujímať:

Andrea Hinková
Andrea Hinkováhttps://zdravienadoma.sk
Adresa redakcie: Andrea Hinková - Tarová Riečna 46/8 900 66 Vysoká pri Morave tel: + 421 905 401 997
Podobné články

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Sem zadajte svoje meno

- Advertisment -

Najčítanejšie články