nedeľa, 25 februára, 2024
DomovAktuálneDiabetes, lieky a umelá inteligencia

Diabetes, lieky a umelá inteligencia

Vývoj liekov a zdravotníckych pomôcok napreduje na Slovensku enormne rýchlym tempom. Pred 10 alebo 20 rokmi mali diabetológovia k dispozícií pre svojich pacientov diabetikov 2 lieky. Dnes máme k dispozícií umelú inteligenciu.

Lieky a ich vývoj ide vpred míľovými krokmi

„Je zaujímavé pozorovať, že my diabetológovia využívame v praxi lieky, ktoré majú ďalší vývoj. Naši pacienti majú k dispozícií kvalitnú, modernú liečbu, ktorá vychádza z určitých princípov. Jednak je to z princípov medicíny dôkazov.

Čiže okrem toho, že je účinná, musí byť bezpečná, personalizovaná. Teda unifikovaná, ušitá pacientovi na mieru. Zohľadňuje nielen vek pacienta, jeho hmotnosť, ale napríklad aj to, v akom kardiovaskulárnom riziku sa pacient nachádza. „ hovorí MUDr. Katarína Černá, PhD, MBA, MPH, MHA, predsedníčka pracovnej skupiny MZ SR pre antidiabetiká.
Čítajte tiež: Počet diabetikov stále rastie

MUDr. Katarína Černá

Limitujúcim faktorom sú hodnoty glykovaného hemoglobínu

Podľa jej slov sú jednou z podmienok dostupnosti liečby, indikačné kritériá, ktoré stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR. A ktoré určitým spôsobom regulujú nadmerné nadužívanie liekov.

Riešia tiež dilemu, pri ktorej je pacient nasmerovaný, za akých podmienok môže dostať daný liek. Ak kritériá indikačného obmedzenia splní, tento liek je dostupný pre každého, bez ohľadu na vek a ostatné kritériá.

“V týchto indikačných kritériách sú limitujúcim faktorom hodnoty glykovaného hemoglobínu, ktoré sa postupne, pomalými krokmi aj zo strany poisťovní, upravujú.” hovorí MUDr. Katarína Černá, PhD, MBA, MPH, MHA.
Čítajte tiež: Byť diabetikom je „drahý špás“

V každej liekovej skupine je jeden liek bez doplatku

V neposlednom rade, je tu ekonomické hľadisko. Od 1. júla 2019 je v platnosti revízia úhrad. Znamená to, že v každej liekovej skupine je dostupný jeden zástupca (liek) bez doplatku. Úhrada tohto lieku tak prešla z pacienta na zdravotnú poisťovňu.

“Náklady na zdravotnú starostlivosť sú u našich diabetikov enormne vysoké. Nie sú to len priame náklady, ktoré sa týkajú najmä liekov, ale ide hlavne o nepriame náklady spojené s invalidizáciou pacientov, ich práceneschopnosťou a hospitalizáciou v dôsledku komplikácií. Apelom v tejto problematike je dofinancovanie zdravotnej starostlivosti a legislatívne zmeny.

Pre zaujímavosť poviem fakt z Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu o tom, aká je dostupnosť inovatívnych liekov. Liek z európskej liekovej agentúry “putuje” k slovenskému pacientovi 553 dní a napríklad k nemeckému 130 dní.

Je dôležité, aby bola dostupnosť inovatívnych liekov pre našich pacientov rýchlejšia. Ak totiž začneme včas s prevenciou, znížime nepriame náklady, čo je pre nás z dlhodobého hľadiska nesmierne dôležité.” hovorí MUDr. Katarína Černá, PhD, MBA, MPH, MHA .
Čítajte tiež: Revolúcia v diabete. 4 dávky inzulínu nahradí 1

Cieľom je dobre kompenzovaný diabetik

Diabetes mellitus patrí medzi diagnózy, ktoré sú nevyliečiteľné. Sú to chronické diagnózy, ktoré sprevádzajú človeka počas celého života. “Len veľmi málo ľuďom môžeme povedať, že už nemáte diabetes.

Môžeme skôr povedať, áno, máte diabetes, ale je dobre kompenzovaný. A nato, aby bol dobre kompenzovaný, existuje niekoľko laboratórnych ukazovateľov. Je to glykémia nalačno, aj po jedle, čiže hladina krvného cukru kedykoľvek po zobudení alebo počas dňa.

Hladina glykovaného hemoglobínu je ako štvrťročná písomka, pretože na základe jeho hodnôť vieme, ako sa pacient správal nie včera, ale počas dvoch až troch predcházajúcich mesiacov. Na základe týchto výsledkov vieme, ako dobre je kompenzovaný. “ hovorí MUDr. Adriana Ilavská, PhD, MBA sa ako členka kategorizačnej komisie pre Zdravotnícke pomôcky.

Od dvoch liekov k umelej inteligencií

Ak by ste čakali, že na “štvrťročnej písomke” majú diabetici vynikajúce výsledky a sú teda dobre kompenzovaní, nie je to celkom tak. Dobré hodnoty má iba približne 25 % z nich. Nie je to typické len pre nás, deje sa tak na celom svete. Liečba diabetu je totiž náročná a vyžaduje si aktívny prístup samotného diabetika a jeho rodiny. Nad každým diabetikom visí Damoklov meč. Diabetes nebolí, ale spsobuje komplikácie. Tie sú veľmi pomalé a niekde sa “spočívajú, alebo nakopujú”, aby sa mohli na záver spočítať. Preto má diabetik skrátený život.

Lieky sú, diabetológia napreduje míľovými krokmi. “Kedysi sme mali dva lieky, teraz máme 10 skupín a v každej z nich 5 – 6 liekov. Liečba je tiež veľmi moderná. Mali sme tabletky, inzulín, dnes sú k dispozícií skvelé inzulínové perá, aby si pacient mohol vpraviť do tela svoju potrebnú a účinnú látku. Aplikácia je pritom nebolestivá. Pacienti môžu mať doma aj svoje malé laboratóriá. Pamätám si na rok 1989, kedy ešte pod nadáciou Oľgy Havlovej prišlo na Slovensko prvých 5 glukomerov.

Dnes ho môže mať k dispozícií každý diabetik. Diabetológia je oblasť, v ktorej idú aj IT technológie a umelá inteligencia, veľmi rýchlo dopredu. Snažíme sa o tzv. zatvorený systém podávania inzulínu. Sme schopní a už sa blížime k tomu, že pacientovi jedno zariadenie meria hladinu cukru, iné mu podáva inzulín. Sme veľmi radi, že nežijeme vo svete, kde sa predpisujú dve tabletky.” dodáva MUDr. Adriana Ilavská, PhD, MBA.

Základom liečby je edukácia

Edukácia je základom liečby pre všetky typy cukrovky. Nestačí pacienta len na začiatku liečby oboznámiť s podstatou ochorenia a liečenia. “Je dôležité, aby sme mu vysvetlili ciele liečby, musíme jeho liečbu individualizovať a edukovať ho tiež o tom, ako má reagovať prípade krízových situácií.

Prognóza diabetika, je napriek modernej liečbe stále závislá na ochote pacienta spolupravovať a dodržiavať diétne a režimové opatrenia a tiež užívať správne liečbu

Cieľom je dosiahnuť nielen dobré hodnoty cukru, ale aj tlaku, tuku v krvi, pretože väčšina diabetikov najmä typu 2, má súčasne prítomný aj vysoký krvný tlak. Dôležité sú aj metódy, ktorými to chceme dosiahnuť, preto im musíme vysvetliť diétne a režimové opatrenia, čo pacienti neradi počúvajú. Všetci by chceli zázračnú tabletku.

Avšak v prípade cukrovky sú režimové opatrenia dôležité a nenahraditeľné. Prognóza diabetika, je napriek modernej liečbe stále závislá na ochote pacienta spolupravovať a dodržiavať diétne a režimové opatrenia a tiež užívať správne liečbu.” hovorí Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD, hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu. Ako hovorí, mnoho diabetikov dnes žije plnohodnotný život bez prítomnosti chronických komplikácií a sprievodných ochorení.

Svetový deň diabetu (WDD) si každý rok pripomíname 14.11., v deň narodením Sira Fredericka Bantinga, ktorý spolu s Charlesom Vestom objavil v roku 1922 inzulín. Za vznikom WDD stáli v roku 1991 International Diabetes Federation (IDF) a Svetová zdravotnícka organizácia v reakcií na rastúce obavy zo zvyšujúcej sa hrozby, ktorú predstavuje cukrovka. Svetový deň diabetu sa stal oficiálnym dňom Organizácie Spojených národov v roku 2006 prijatím rezolúcie OSN/225.   

Podobné články

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Sem zadajte svoje meno

- Advertisment -

Najčítanejšie články