štvrtok, 23 mája, 2024
DomovAktuálneDiagnóza: Panická porucha

Diagnóza: Panická porucha

Panická porucha (PP) je duševná porucha, ktorá sa prejavuje opakujúcimi sa nečakanými záchvatmi paniky, intenzívnymi strachovými záchvatmi, ktoré môžu mať fyzické a psychické príznaky. Ti, ktorí trpia panickou poruchou, môžu mať pocit, že strácajú kontrolu nad svojim telom a myslí, čo môže býť veľmi desivé.

Diagnóza panickej poruchy sa obvykle stanovuje na základe príznakov a symptómov popísaných pacientom. Lekár môže tiež urobiť fyzické vyšetrenie a testy k vylúčeniu iných zdravotných problémov, ktoré by mohli spôsobovať podobné symptómy.

Panická porucha (PP) sa prejavuje opakujúcimi sa záchvatmi paniky, ktoré sú intenzívnymi epizódami náhleho a neprimeraného strachu alebo úzkosti.

Čo je panická porucha?

Definícia a popis panickej poruchy

Vznik panickej poruchy: Kedy a ako vznikajú panické ataky?

Príznaky a prejavy panickej poruchy

Telesné prejavy panickej poruchy: Fyzické symptómy panických záchvatov

Psychické prejavy panickej poruchy: Ako panická porucha ovplyvňuje našu psychiku?

Fázy panických atakov: Od nástupu po zastavenie

Príčiny panických porúch

Genetické a environmentálne faktory vzniku panickej poruchy

Vplyv stresu a traumy na vznik panickej poruchy

Život s panickou poruchou

Ako panické ataky postihujú každodenný život?

Vplyv neliečenej panickej poruchy na kvalitu života

Diagnostika a liečba panickej poruchy

Ako prebieha diagnostika panickej poruchy?

Liečba a terapie: Ako zvládnuť panické ataky?

Súvislosti panickej poruchy s inými psychickými ochoreniami

Panická porucha a úzkostné poruchy: Prepojenie a rozdiely

Hypochondria, somatizácia a fóbia: Ako sú tieto stavy spojené s panickou poruchou?

Stratégie zvládania panických záchvatov

Techniky a stratégie na zmiernenie panických atakov

Ako bojovať s panickými atakmi: Praktické tipy a rady

Zhrnutie

Záchvaty paniky môžu mať rôzne príznaky a môžu sa líšiť medzi jednotlivými ľuďmi.

Ako sa prejavuje panická porucha

Panická porucha (PP) sa prejavuje opakujúcimi sa záchvatmi paniky, ktoré sú intenzívnymi epizódami náhleho a neprimeraného strachu alebo úzkosti.

Tieto záchvaty paniky môžu mať rôzne príznaky a môžu sa líšiť medzi jednotlivými ľuďmi. Niektoré z bežných príznakov a prejavov panickej poruchy zahŕňajú:

 1. Náhly a intenzívny strach: Človek zažíva náhly a neprimeraný strach alebo úzkosť, ktorý môže byť sprevádzaný pocitom, že umiera alebo stráca kontrolu nad svojim telom alebo mysľou.
 2. Fyzické príznaky: V priebehu záchvatu paniky môže človek zažiť rôzne fyzické príznaky, ako sú búšenie srdca, potenie, závrate, dušnosť, bolesť na hrudi, pocit dusivosti, pocit, že je im zle.

  Tieto príznaky môžu byť podobné príznakom srdcového záchvatu alebo iných závažných zdravotných stavov, čo môže spôsobiť ešte väčšiu úzkosť.
 3. Záchvaty môžu trvať niekoľko minút: Záchvaty paniky obvykle trvajú niekoľko minút, a niekedy môžu trvať dlhšie. Po záchvate môže človek cítiť únavu alebo potrebu sa zotaviť.
Záchvaty paniky obvykle trvajú niekoľko minút, a niekedy môžu trvať dlhšie. Po záchvate môže človek cítiť únavu alebo potrebu sa zotaviť.

Prečo vzniká panická porucha?

Presná príčina panickej poruchy nie je celkom známa, ale vedci si myslia, že existuje kombinácia genetických, biologických, psychologických a enviromentálnych faktorov, ktoré môžu prispievať k vzniku tejto poruchy.

Niekoľko možných príčin panickej poruchy zahŕňa:

Genetika: Štúdie ukazujú, že panická porucha môže byť dedičná. Ľudia, ktorí majú rodinných príslušníkov s panickou poruchou, majú zvýšené riziko vzniku panickej poruchy.

Nerovnováha chemických látok v mozgu: Nerovnováha neurotransmiterov, ako je serotonin a norepinefrin, môže hrať úlohu v rozvoji panickej poruchy. Tieto látky sú zapojené do regulácie nálady a úzkosti.

Stresové situácie: Vystavenie dlhodobému stresu alebo traumatickým udalostiam môže zvyšovať riziko vzniku panickej poruchy.

Stres môže ovplyvniť chemické procesy v mozgu a zvýšiť citlivosť na úzkostné reakcie.

Biologické faktory: Niektoré štúdie naznačujú, že niektorí ľudia majú zvýšenú reaktivitu amygdaly, časti mozgu spojeného s emóciami a strachom. Táto precitlivenosť na strach a úzkosť môže hrať rolu v rozvoji panických záchvatov.

Nerovnováha neurotransmiterov, ako je serotonin a norepinefrin, môže hrať úlohu v rozvoji panickej poruchy.

Príčiny vzniku sú aj v detstve

Osobnostné faktory: Ľudia s určitými osobnostnými rysmi, ako je tendencia k negatívnemu mysleniu alebo perfekcionizmu, môžu byť náchylnejší k úzkosti a panickým záchvatom.

Fyziologické faktory: Niektoré fyziologické faktory, ako je hypertyreóza (nadaktivita štítnej žlazy), môžu zvyšovať riziko panických záchvatov.

Detstvo: Traumatické zážitky v detstve, ako je fyzické alebo emocionálne zneužívanie, môžu zvyšovať náchylnosť k úzkostným poruchám, vrátane panickej poruchy v dospelosti.

Neurobiologické faktory: Niektoré abnormality v mozgovej činnosti alebo štruktúre, môžu zohrávať určitú rolu v rozvoji panickej poruchy.

Traumatické zážitky v detstve, ako je fyzické alebo emocionálne zneužívanie, môžu zvyšovať náchylnosť k úzkostným poruchám, vrátane panickej poruchy v dospelosti.

Ako panické ataky postihujú každodenný život

Panické záchvaty môžu výrazne ovplyvniť každodenný život jednotlivca. Ľudia s panickou poruchou sa môžu začať vyhýbať situáciám alebo miestam, kde zažili záchvat.

To môže viesť k sociálnej izolácii a obmedzeniu ich životného štýlu. Tu sú spôsoby, ako panické záchvaty môžu ovplyvniť každodenný život:

 1. Obmedzenie každodenných aktivít: Ľudia s panickou poruchou môžu obmedzovať svoje každodenné aktivity, aby sa vyhli situáciám, ktoré považujú za spúšťače panických záchvatov.

  To môže zahŕňať prestávky v práci alebo škole, vyhýbanie sa verejným miestam alebo cestovaniu.
 2. Problémy so spánkom: Panické záchvaty môžu viesť k problémom so spánkom a vyvolať nočné mory. Neustály strach z opakovania záchvatov môže narušiť normálne spánkové vzory.
 3. Emocionálne a psychologické dôsledky: Panické záchvaty môžu vyvolať silné pocity úzkosti, strachu a zúfalstva. Ľudia s panickou poruchou môžu začať trpieť depresiou alebo ďalšími duševnými problémami ako dôsledok opakovaných útokov.
 4. Sociálna izolácia: Obava z toho, že môžu zažiť panický záchvat verejne, môže viesť k sociálnej izolácii a obmedzeniu sociálnych aktivít.
 5. Fyzické problémy: Chronická úzkosť a strach spojené s panickými záchvatmi môžu mať fyzické dôsledky, ako sú bolesti hlavy, tráviace problémy a svalové napätie.
 6. Ekonomické problémy: Ak panické záchvaty spôsobujú problémy v práci alebo škole, môže to mať ekonomické dôsledky, vrátane straty zamestnania alebo zníženia pracovnej výkonnosti.

Liečenie

Je dôležité si uvedomiť, že panická porucha je liečiteľná. S vhodnou liečbou, ktorá môže zahŕňať terapiu a lieky, môžu jednotlivci zvládnuť svoje príznaky a znovu získať kontrolu nad svojím každodenným životom.

Diagnóza panickej poruchy sa zvyčajne stanovuje na základe príznakov a symptómov, ktoré pacient popisuje. Lekár môže tiež vykonať fyzické vyšetrenie a rôzne testy na vylúčenie iných zdravotných problémov, ktoré by mohli spôsobovať podobné príznaky.

Je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak máte podozrenie, že trpíte panickou poruchou, pretože existujú účinné liečebné metódy, vrátane terapie a liekov, ktoré môžu pomôcť riadiť príznaky a zlepšiť kvalitu života pacienta.

Psychoterapie, ako je kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), a lieky, ako sú antidepresíva a anxiolytiká, sa často používajú na liečbu panických porúch. Je dôležité mať otvorenú komunikáciu s lekárom o vašich príznakoch a obavách, aby mohol predpísať najvhodnejšiu liečbu.
Foto: http://www.canva.com

Predchádzajúci článok
Ďalší článok
Podobné články

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Sem zadajte svoje meno

- Advertisment -

Najčítanejšie články